Markägarna och bönderna nedströms Storforsen hade blivit lovade ersättning för framtida förluster av betesmark och fiskevatten. 

Trots detta var många bittra och förargade över den kommande älvregleringen. Detta hade till följd att Vildhussens företag utsattes för upprepade sabotage och förstörelse. Rännor och dammar raserades och både Vildhussen och hans arbetare hotades till livet.

Storbritanniens flagga.

Sabotage

The landowners and farmers downstream from Storforsen had been promised compensation for any losses of grazing land and fishing waters.

In spite of this, many of them were bitter and angry about the upcoming regulation of the river. This resulted in Vildhussen’s efforts suffering repeated sabotage and vandalism. Conduits and dams were destroyed and the lives of both Vildhussen and his workforce were threatened.

Tysklands flagga.

Sabotage

Den Landbesitzern und Bauern flussabwärts des Storforsen war eine Entschädigung für etwaige Verluste an Weideland und Fischgründen versprochen worden.

Trotzdem waren viele unter ihnen wegen der anstehenden Regulierung des Flusses verbittert und verärgert. Dies führte dazu, dass Vildhussens Anstrengungen wiederholt der Sabotage und mutwilligen Zerstörung ausgesetzt waren. Leitungen und Dämme wurden zerstört und sowohl Vildhussens Leben als auch das seiner Arbeiterschaft wurde bedroht.

Text och illustrationer är publicerade med tillstånd av Länsstyrelsen Jämtlands län. Illustrationer Bo Persson 2006.

Senast uppdaterad 9 januari 2024