Kung Oscar II gjorde en resa till Döda Fallet år 1890.

Två år senare be söktes platsen av prinsessan Teresia av Sachsen - Altenburg. Hon var änka efter Oscar II:s yngre bror August, hertig av Dalarna och död 1873. Båda skrev sina namn på den så kallade kungastenen.

Storbritanniens flagga.

King´s rock

King Oscar II visited Döda Fallet (Dead Falls in 1890. Two years later the place was visited by Prin cess Teresia of Sachsen - Altenburg. She was the widow of Oscar II´s brther August, Duke of Da larna, who had died in 1873. She and the king both inscribed their names on the King´s rock. 

Tysklands flagga.

Der Königsstein

1890 besuchte der Scweden könig Oscar II den Döda Fallet (Toter Wasserfall). Zwei jahre später kam auch seine scwägerin, Prinzessin Theresia von Sachsen - Altenburg und Witwe seine jungeren bruders August, herzog von Dalarna, an den gleic hen platz. Beide ritzen ihre namen in diesen stein.

Text och illustrationer är publicerade med tillstånd av Länsstyrelsen Jämtlands län. Illustrationer Bo Persson 2006.

Senast uppdaterad 9 januari 2024