Tillgänglighetsredogörelse

Ragundadalen.se, thaipaviljongen.se och dodafallet.se ägs av Ragunda kommun och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Här beskriver vi hur våra sidor uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatserna?

De här webbplatserna är förenlig med lag 2018:1937 om tillgänglighet till digital offentlig service och uppfyller WCAG 2.1 nivå AA. Det kan förekomma enstaka tillgänglighetsbrister i form av att det saknas någon alternativ-text på någon bild.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatserna?

Om du behöver innehåll från våra webbplatser som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på kommun@ragunda.se så att vi får veta att problemet finns.

Hur har vi testat webbplatserna?

Vi har gått igenom våra webbplatser och inte hittat några problem. Webbplatsen ragundadalen.se är godkänd i Funkas test Inkluderingsbarometern. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 22 december 2023