Hantering av personuppgifter

Ragunda kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen som också kallas GDPR. Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda människors personliga integritet från att kränks när personuppgifter behandlas i olika IT-system.

Dataskyddsförordningen gäller all behandling av personuppgifter, t ex insamling, registrering, lagring, bearbetning eller ändring.

De uppgifter som du lämnar till kommunen via blanketter, e-tjänster eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Ragunda kommun sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. De kan komma att lämnas ut till den som begär utlämnande av allmän handling. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till kommunens kundcenter som tar kontakt med dataskyddsombudet. Om du är missnöjd med hur Ragunda kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.

Mer information hittar du på Ragunda kommuns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 22 december 2023