Vill du fålj mä å plååck mylhta? - En parlör med oumbärliga fraser

För att undvika missförstånd är det värdefullt med lite förkunskap om det inhemska tungomålet. Såväl det rent språkliga som den djupare meningen i konversationen.

Som i alla goda parlörer och encyklopedier har vi här ett förord och en introduktion. Istället för en ordlista från A till Ö presenterar vi några exempel på konversationsfraser med förutbestämda svar. Men allra först lite historia.

Historia

Fram till 1600-talet var namnet Ravund, och Ragundasjön hette Raven. Man var en delvis autonom provins, och hade år 1305 fått ett eget sigill av den norske kungen.I samband med att Jämtland blev svenskt blev Ravund införlivat i det landskapet, och Ragundamålet har därför influenser från både Jämtland och från grannen Ångermanland.

Provinsen Ravund motsvarade ungefär samma geografiska område som dagens Ragunda kommun, förutom de nordvästliga delarna av den nuvarande kommunen. I det området har det därför talats mera Injämtska än Ragundamål.

Här hittar du en sida för översättning av Jamska: Jamska Länk till annan webbplats.

Vårt språk

När du har tagit det kloka steget att bli Ragundabo finns det några genvägar till att på ett smidigt sätt uppgå i bygemenskapen. Följ vår enkla guide här nedan, så kommer integrationsprocessen att bli kortast tänkbara.

Frågor som du bör svara ja på:

  • ”Vill du fålj mä å plååck myhlta?”, Har du lust att följa med och plocka hjortron?
  • ”Ha du stånnan å hjälp me på vebacken?” Har du möjlighet att avsätta tid för att hjälpa mig med vedhanteringen?

Frågor som du bör svara nej på:

  • ”Ha du heller villa bodd i stan?” Skulle du egentligen ha föredragit att bo i Östersund?
  • ”Int ha du nå emot te å vål invälld te styrelsa för byföreninga vår?” Inte uppfylls du väl av några dubier kring frågan att bli styrelseledamot i vår byförening?

Alla de här frågorna handlar egentligen om sätt att komma med i en gemenskap. Det kan vara på bärstället eller vid vedklyven som man kommer varandra närmare, får förtroenden och lyssnar till varandras livsberättelser.

Att engagera sig i en förening breddar nätverket, och man kommer med i ett viktigt sammanhang genom att kanske förvalta och utveckla en 100-årig bygdegård och vara med att forma allas vårt samhälle.

Så svaret på frågan från byföreningens valberedning kan leda långt och ge mycket glädje. Om du vågar svara ja.

Så välkommen hit, vi längtar efter dig!

Senast uppdaterad 22 december 2023