Stugubygden

Under senhösten 2020 gjordes tillsammans med föreningarna Stugubygdens framtid och Stuguns företagarförening, en inventering av vilka hus som inte var permanent bebodda, och eventuellt skulle kunna vara tillgängliga för inflyttning. Kanske kan du hitta ditt drömboende här?

Stugubygden ligger utsträckt längs Indalsälvens dalgång och är det du möter om du kommer västerifrån till Ragunda kommun. Stugun ligger 5 mil från Östersund och har goda bussförbindelser, främst längs väg 87. Här finns förskola, grundskola F-9 och ett aktivt föreningsliv samt en flora av olika småföretag. Kom gärna och besök oss!

Är du nyfiken på att flytta till Stugun?

Kontakta gärna Ragunda kommuns samordnare för mer information om hur du kan hitta ditt drömboende:

Lars Blixt, mobil 072-247 61 67

lars.blixt@ragunda.se

Eller kontakta:

Stugubygdens Framtid & Stuguns Företagarförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:

Carola Engström 070-319 01 09

Du kan också kontakta oss om du har en fastighet som du vill sälja i vårt område. Då kan vi matcha dig mot våra förfrågningar.

Om projektet "Husinventering"

Under senhösten 2020 gjordes tillsammans med föreningarna Stugubygdens framtid och Stuguns företagarförening, en inventering av vilka hus som inte var permanent bebodda, och eventuellt skulle kunna vara tillgängliga för inflyttning.

Det handlade om alla byar längs Indalsälven från Näverede i nordväst, till Strömsnäs och Koviken i sydost. På norra sidan älven inkluderades Brynjegård och Mörtsjön, och på södra sidan Dalbo och Fisksjölandet längs Drottning Blankas väg, samt Dockmyrvägen fram till Barrsätra.

Första kriteriet var att sortera ut de hus där ägarna inte var folkbokförda på sina fastigheter. Sedan fick en grupp personer med god lokal- och personkännedom gå igenom hela listan, och efter det återstod 150 fastigheter.

Bland dessa var spannet stort; från små enkla fritidshus, till stora gårdar med åker och skog, men med det gemensamt att de är en tillgång som skulle kunna användas mera än vad som är fallet idag.

Nästa steg blev att formulera ett brev, som skickades ut vid årsskiftet, där avsikten var att så ett frö och väcka en tanke hos fastighetsägarna, om att de besitter en tillgång som skulle kunna användas mera. Antingen av dem själva, eller om de inte har möjlighet eller intresse, kanske rent av med en ny ägare.

Projektet har även fått medial uppmärksamhet, i och med att P4 Jämtland vid 3 tillfällen har gjort inslag från Stugun med anledning av initiativet.

Senast uppdaterad 23 mars 2021