13 november 2019 kl. 18.30-21.00

Kulturprat för lokal utveckling i Hammarstrand

Biblioteken i Ragunda tillsammans med Region Jämtland Härjedalen Kultur bjuder in till kulturprat på biblioteket i Hammarstrand 13/11 kl.18.30-21.00!

Under hösten finns möjlighet att påverka hur Region Jämtland Härjedalen ska arbeta långsiktigt för hela länets utveckling. Den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS), länets styrdokument, uppdateras med sikte på Jämtlands län 2050! Region Jämtland Härjedalen Kultur vill att kultur ska bli en tydlig del i det arbetet.

För att höra vad du tycker och säkerställa att kulturen tar plats bjuder vi in till lokala träffar för att samla inspel och synpunkter. Träffarna arrangeras på utvalda bibliotek runt om i länet. Vi börjar med fika kl 18.30 och avslutar senast kl 21.00. Workshopledare: Linda Forss.

Vi välkomnar ideella kulturföreningar och enskilda medborgare som intresserar sig för, engagerar sig i och tar del av kultur och samhällsutveckling.

För dig som är verksam som företagare inom de kulturella och kreativa näringarna i länet arrangeras andra, motsvarande träffar, KKN-workshops, https://www.facebook.com/events/655644624922305/länk till annan webbplats

Träffarna arrangeras i samarbete med biblioteken i respektive kommun i länet.

Biblioteken i Ragundalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Jämtland Härjedalen Kulturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 10 september 2019