Projekt Geopark Indalsälven

Döda fallet är en del av Geopark Indalsälven! Geopark Indalsälven AB, tidigare Världsarv Ragundadalen arbetar med att få en kvalitetsstämpel på områdets betydelse för olika geologiska, naturhistoriska och kulturhistoriska aspekter runt om i vår kommun. Idag är vi en svensk geopark och vi arbetar för att i ett senare skede bli en UNESCO-Geopark. 

Geopark Indalsälven blir svensk Geopark

Bolaget ägs av Ragunda kommun, som är majoritetsägare, Stiftelsen jamtli samt Ragunda, Fors och Stuguns hembygdsföreningar.

Projektet Världsarv Ragundadalen startade 2014 och arbetade med en ansökan om att Döda Fallet ska bli ett UNESCO-världsarv. Ansökan var klar i april 2020. Riksantikvarieämbetet, som fattar beslut om svenska världsarv, meddelade i april 2020 att Sverige inte kommer att ansöka om fler världsarv än de 15 existerande.

Riksantikvarieämbetet rekommenderade projektet att istället påbörja en ansökan om att bli en svensk geopark och i ett senare skede en UNESCO-Geopark. Deras motivering var att en geopark skulle beröra ett mycket större område, potentiellt hela området kring Indalsälven. Processen skulle gå betydligt snabbare, 1-2 år i stället för 10-15 år. Det skulle även skapa möjligheter till samarbete med andra kommuner och regioner och därmed fler möjligheter till utveckling av näringslivet, särskilt inom besöksnäringen.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) beslöt den 25 januari 2022 att utse Geopark Indalsälven till en Svensk geopark.

Ragunda på exklusiv världslista

IUGS, International Union of Geological Sciences, har utnämnt lervarven i Ragunda, som uppmärksammas i Geopark Indalsälven, på internationell topp 100-lista! Läs mer på ragunda.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Invigning av Geoparken

Geoparken ska invigas den 10 juni 2023 och då ska geoparkens besöksmål vara iordningställda.

Läs mer om projektet Geopark Indalsälven på Ragunda kommuns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 1 november 2022