Naturreservat och projet Geopark Indalsälven

Naturreservat är den vanligaste formen av skyddade naturområden och de kan skapas för att bevara den biologiska mångfalden, för att upprätthålla och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Kulturreservat är en liknande form av skydd, och en sådan kan bildas för att skydda värdefulla kulturlandskapsområden.

Länsstyrelsen hanterar miljöskyddet i Döda Fallet. Administrationen sköts av den svenska Skogsstyrelsen. Länsstyrelsen är också ansvarig för de statliga spår med broar, vindskydd och för märkning av sommarleder. Lederna är viktiga för säkerheten och för att besökarna inte ska skada känsliga områden.

Kommunen äger marken utanför naturreservatet och området sköts också av kommunen.

Läs mer om Döda Fallets naturreservat på Länsstyrelsen i Jämtland Länk till annan webbplats.

Geopark Indalsälven blir svensk Geopark

Projektet Världsarv Ragundadalen har sedan 2014 arbetat med en ansökan om att Döda Fallet ska bli ett UNESCO-världsarv. Ansökan var klar i april 2020. Riksantikvarieämbetet, som fattar beslut om svenska världsarv, meddelade i april 2020 att Sverige inte kommer att ansöka om fler världsarv än de 15 existerande.

Riksantikvarieämbetet rekommenderade projektet att istället påbörja en ansökan om att bli en svensk geopark och i ett senare skede en UNESCO-Geopark. Deras motivering var att en geopark skulle beröra ett mycket större område, potentiellt hela området kring Indalsälven. Processen skulle gå betydligt snabbare, 1-2 år i stället för 10-15 år. Det skulle även skapa möjligheter till samarbete med andra kommuner och regioner och därmed fler möjligheter till utveckling av näringslivet, särskilt inom besöksnäringen.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) beslöt den 25 januari 2022 att utse Geopark Indalsälven till en Svensk geopark. Läs mer om projektet Geopark Indalsälven på Ragunda kommuns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad 2 februari 2022